26 Jun 2008

SERBAN DAN HUKUMNYA


SERBAN DAN HUKUMNYA

Didalam bahasa Arab, Serban disebut dengan “العمامة” al-‘Imamah. Di dalam buku “mengapa tidak berserban?” karangan Muhammad Nur Lubis, serban di definisikan, “Kain yang dililitkan di atas jenis kopiah, samada dari jenis kain khas atau lain yang diletakan di atas kepala”[2]

Adapun didalam Kamus al-Mu’jam al-‘Arabi Al-Asasi, Al-‘Imamah didefinisikan sebagai;

ما يلف على الرأس

Maksudnya; “sesuatu yang dibelitkan atas kepala” (m/s 869)

Mengikut Ahli Sejarah, pemakaian serban adalah merupakan pemakaian kebiasaan arab semenjak zaman jahiliyyah lagi, sehinggakan arab menganggap bahawa serban adalah mahkota orang-orang arab sebagaimana disebut oleh Saidina Ali RA ;


العمائم تيجان العرب

Maksudnya; “Serban adalah mahkota orang-orang arab”

Walaupun serban merupakan pakaian yang dibanggakan oleh orang-orang arab semenjak zaman jahiliyyah lagi, tetapi pemakaian serban juga merupakan pemakaian yang disukai oleh Nabi SAW.

HADIS-HADIS TENTANG BERSERBAN

Jika dibaca hadis-hadis berkenaan dengan serban, kita akan dapati bahawa banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang pemakaian serban yang memakaikannya oleh Nabi SAW sendiri. Walaupunbegitu, tidak dinafikan, ada hadis-hadis yang menceritakan tentang fadhilat atau kelebihan berserban itu, samada lemah atau mauduk (palsu). Setelah dilihat kepada hadis-hadis fadhilat atau kelebihan itu, tidak semua hadis-hadis tersebut jatuh kepada lemah dan Mauduk, bahkan disana ada beberapa hadis saheh berkenaan dengan fadhilat berserban ini. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-tabrani, Hakim dan Ibnu Abbas di dalam kitab “Al-Jami’ As-Sagir” jilid 1, M/s 74.
Hadis tersebut adalah sabda Rasulullah SAW;


عن ابى المليح بن أسامة عن أبيه قال : قال رسول الله – ص - : اعتموا تزدادوا حلما

Maksudnya; “Daripada Abi al-Malih bin Osamah, daripada ayahnya berkata : bersabda Rasulullah SAW : Ferserbanlah kamu, nescaya bertambah sifat sabar kamu”

Dari hadis ini, Baginda SAW menggunakan “Sigah Amar” atau suruhan kepada berserban. Didalam pengajian Ilmu Nahu , suruhan menandakan wajib, selagi mana tidak ada qarinah yang memalingkannya kepada sunat. Oleh yang demikian, difahami dari hadis ini, pemakaian serban bukanlah satu perkara yang wajib, ini kerana, suruhan di sini bermaksud “imtinan”, maka dengan demikian, pemakaian serban adalah sesuatu yang disunatkan berdasarkan suruhan yang terkandung hadis tersebut. Juga didalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dari Ibnu Omar bahawa Rasulullah SAW bersabda;


صلاة التطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا و عشرين صلاة بلا عمامة و جمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة

Maksudnya; “Solat sunat atau fardu dengan berserban adalah menyamai (pahalanya) dua puluh lima solat dengan tidak berserban. Dan solat Jumaat dengan berserban menyamai (pahala) dengan tujuh puluh Jumaat tanpa berserban”.

Hadis ini telah diperdebatkan oleh ulama. Ada yang mengatakan ianya adalah hadis yang da’ef atau lemah dan ada mengatakan ianya adalah hadis yang saheh. Walaubagaimanapun, didalam kitab “Mukhtasar Syarah Al-Jami’ Al-Saghir” susunan Imam As-Sayuti yang disyarahkan oleh Imam Al-Manawi, telah mensahehkan hadis ini.

( Lihat “Mukhtasar Syarah Al-Jami’ as-Saghir : (2/7 ) Dari ulasan ini, tidak boleh kita menyatakan bahawa, pemakaian serban adalah salah satu dari kebiasaan pakaian arab, tanpa merujuk kepada pahala dikala memakainya.

PEMAHAMAN PEMBAHAGIAN SUNNAH MENGIKUT PENGAJIAN USULFIKH ISLAMI

Begitu juga, berdasarkan perbahasan Sunnah Rasulullah SAW. Ulama-ulama membahagikan sunnah itu kepada beberapa bentuk, iaitu seperti berikut;

a. Sunnah Qauliyyah (sunnah yang berbentuk perkataan Nabi)
b. Sunnah Fi’liyyah (sunnah yang berbentuk perbuatan nabi)
c. Sunnah Taqririyyah (sunnah yang berbentuk pengakuan nabi)

Didalam perbahasan “Sunnah Fi’liyyah” ulama-ulama telah membahagikannya kepada beberapa pembahagian, ianya adalah seperti berikut;

a. Al-Af’al al-Jibilliyyah : iaitu perbuatan nabi yang berbentuk kebiasaan dilakukan juga oleh orang ramai, seperti duduk, berdiri, berjalan, makan, minum dan sebagainya.
b. Al-Af’al al-Khasais bi an-nabi” : iaitu perbuatan yang terkhusus kepada Nabi SAW sahaja, atau dikenali sebagai “khususiyyah Nabi”. Seperti kewajipan solat dhuha, Witir dan tahajjud malam atas diri Rasulullah SAW, kahwin lebih dari empat orang dan lain-lain.
c. Perbuatan-perbuatan yang digalakan manusia mengikutnya dan diberi pahala kepada pengamalnya.[ Lihat “usul al-fiqh al-islami” (1/478)]

Menurut jumhur, af’al Al-jibilliyyah adalah perbuatan nabi yang tidak dikaitan dengan tuntutan melakukannya. Menurut satu pendapat, antaranya adalah pendapat Ibnu Omar, bahawa melakukan amalan yang berbentuk Al-jibilyyah, adalah amalan yang disunatkan.
[ Lihat sebelumnya]
Sekiranya ada orang mendakwa bahawa memakai serban adalah sesuatu pakaian adat dan kebiasaan orang arab, yang disamping nabi orang arab, lantas nabi memakai serban, maka itu tidak memberi apa-apa pahala, maka pemahaman itu adalah sesuatu yang salah. Ini kerana, jika merujuk kepada pemahaman sunnah-sunnah diatas, dengan ini ingin kami nyatakan bahawa pemakaian serban di bawah ketagori sunnah al-af’al al-jibilyyah, yang mana, walaupun ianya adalah pemakaian orang arab, tetapi pemakaian tersebut merupakan pemakaian yang disukai oleh nabi. Lantas dengan itu, sekiranya kita memakainya disertai niat berbangga dengan pakaian nabi, maka itu juga diberikan pahala. Ini boleh dilihat dari perbuatan Abdullah bin Omar dan kenyataan beliau yang menggalakan mengikut segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW pada segala sudut perbuatan, dan mengatakan pahala dengan mengikut akan perbuatan tersebut.[Lihat sebelumnya]
Antara bukti perbuatan Abdullah bin Omar itu adalah seperti berikut;

a. Daripada Mujahid berkata : “Pernah kami bersama Ibnu Omar RA dalam satu permusafiran, beliau melintasi satu kawasan lalu beliau menyimpang – iaitu melencong ke kanan atau ke kiri dari tempat tersebut- Beliau ditanya : “Kenapa engkau berbuat demikian?” beliau menjawab : “Aku telah melihat Baginda Rasulullah SAW melakukan ini, maka aku pun melakukannya”
(hadis riwayat Ahmad dan Bazzar dengan sanad yang baik)

b. Daripada Ibnu Omar RA bahawa Sesungguhnya beliau pernah mendatangi sebatang pohon yang berada di antara Mekkah dan madinah untuk beristirehat dibawah pohon tersebut. Lalu beliau memberitahu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan yang demikian (berististirihat) di situ”. (hadis riwayat Bazzar dengan sanad hadis yang tidak mengapa (tidak ada cacat)).

c. Daripada Ibnu Sirin beliau berkata ; “Aku pernah bersama Ibnu Omar RA di tanah Arafah, maka tatkala sampai waktu beliau pergi aku pun turut pergi bersamanya sehingga datang imam lalu Ibnu Omar mengikuti bersama Imam menunaikan solat zohor dan asar, kemudian beliau wukuf. Aku dan beberapa orang temanku turut berwukuf sehinggalah imam bertolak meninggalkan arafah, maka kami bertolak bersama Ibnu Omar sehinggalah sampai ke kawasan antara dua bukit sebelum tempat di antara masy’ar dan arafah. Lalu beliau berhenti dan kami pun turut berhenti Dan kami menduga bahawa beliau ingin solat lalu berkatalah hambanya yang memegang kenderaan beliau bahawa Ibnu Omar bukan mahu solat di situ, tetapi beliau teringat bahawa sesungguhnya Baginda SAW tatkala sampai dikawasan ini, Baginda SAW menunaikan hajatnya (qada’ hajat), maka beliaupun (Ibnu Omar) ingin menunaikan hajatnya (qada’ hajat) juga.” (hadis riwayat Ahmad dan para rawinya daripada para perawi yang meriwayatkan hadis-hadis yang saheh)”.[7]
Hal ini juga dapat dilihat dari perbuatan seorang sahabat yang masyhur iaitu Saidina Ali yang kisahnya adalah seperti berikut; “Saidina Ali ketika menaiki kenderaan ketika bermusafir, beliau membaca “Bismillah”. apabila telah tetap beliau atas kenderaannya, beliau membaca “Al-hamdulillah”, kemudian membaca doa menaiki kenderaaan. Setelah dari itu beliau bertakbir sebanyak tiga kali dan membaca doa


“سبحانك انى ظلمت نفسى فاغفرلى , انه لا يغفر الذنوب الا أنت”.

Kemudian dari itu, beliau senyum. Lalu Ali bin Rabi’ah bertanya : Wahai Amir Al-Mukminin, mengapa kamu tersenyum. Berkata Ali bin Abi Talib : “Aku tersenyum kerana aku melihat beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Dan ketika itu aku bertanya kepada Nabi, tentang senyum nabi, Rasulullah SAW menjawab : Sesungguhnya tuhan kamu berbangga dari hambanya, apabila berkata “ya Allah, Ampunilah dosaku”, yang mana, hamba itu mengetahui bahawa tiada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah sahaja”
[ Lihat “Sunan Abi Daud” (1/599) hadis ke 2602]

Dari hadis ini menunjukan kepada kita bahawa Saidina Ali adalah seorang sahabat yang sangat-sangat mengikut perbuatan Rasulullah SAW, sehinggakan senyuman Rasulullah SAW tersebut adalah kerana Rasulullah SAW dikhabarkan tentang kebanggaan Allah ketika itu, tetapi ditiru oleh Ali, walaupun beliau tidak dikhabarkan sesuatu pun. Ini menandakan, walaupun perbuatan Rasulullah Saw itu tidak disuruh turuti, tetapi perbuatan tersebut ditiru oleh Ali sebagai tanda berbangga dengan perbuatan Rasulullah SAW itu. Maka demikian jugalah memakai serban, kerana berbangga dengan pemakaian Rasulullah SAW merupakan sesuatu ibadat yang dijanjikan pahala.

[1] Sila rujuk Kitab “jarimah arriddah” karangan Dr Yusuf Al-Qaradhawi.
[2] Mengapa tidak berserban : m/s ii. (dalam kata pengantar)
[3] Lihat “Mukhtasar Syarah Al-Jami’ as-Saghir : (2/7
[4] Lihat “usul al-fiqh al-islami” (1/478)
[5] Lihat “usul al-fiqh al-islami” (1/478)
[6] Usul al-fiqh al-islami ; (1/478)
[7] Hadis-hadis ini boleh dirujuk di dalam kitab “at-tamassuk bil kitab wa as-sunnah” m/s 21-24 [8] Lihat “Sunan Abi Daud” (1/599) hadis ke 2602

UMAT ISLAM 20 PERATUS SAHAJA YANG SEMBAHYANG


SOLAT atau sembahyang merupakan ibadat yang amat penting bagi setiap Muslim yang mukalaf kerana ia adalah fardu ain. Ini diperkuatkan dengan ebuah hadis Nabi yang bermaksud; "Solat itu tiang agama, sesiapa yang mendirikan solat bererti mendirikan agama dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti ia meninggalkan agama." Pun begitu, pakar motivasi dan penceramah bebas terkemuka, Datuk Dr. Mohd Fadzilah Kamsah, mendedahkan 80 peratus umat Islam di Malaysia masih tidak menyempurnakan solat lima waktu dalam sehari. Peratusan angka ini diperoleh melalui tinjauan beliau menerusi program-program ceramah dan motivasi, yang dijalankan di seluruh negara serta pemerhatian terhadap gaya hidup masyarakat Islam masa kini. "Mereka boleh berada di padang bola lebih dari satu jam, peniaga pasar malam terlalu sibuk melayan pelanggan sehingga terlupa menunaikan solat biarpun hanya mengambil masa 15 atau 20 minit. Malah ada juga yang sanggup embuang masa di pusat membeli-belah, pusat karaoke, menyaksikan konsert, menonton perlawanan bola sepak, terlibat dengan lumba motor haram selama berjam-jam tetapi mengabaikan taklif agama yang mengambil masa pendek,"Kata Dr. Fadzilah dengan suara tersekat-sekat menahan sebak pada majlis pelancaran album motivasinya yang berlangsung di salah sebuah hotel terkemuka di Jalan Pahang, Kuala Lumpur, baru-baru ini. Tambah beliau, hanya sekitar 17 hingga 20 peratus yang menunaikan solat fardu cukup lima waktu dalam sehari. Jumlah ini terlalu kecil sekiranya dibandingkan dengan jumlah penganut agama Islam di negara ini. Lebih menyedihkan, senario yang berlaku di kalangan pelajar sekolah menengah, iaitu hanya 15 peratus sahaja mengakui bersembahyang lima kali sehari. Kekecewaan dan kebimbangan Dr. Fadzilah jelas tergambar apabila beliau tidak dapat membendung air mata dan menangis, membuatkan hadirin tergamam seketika. "Biarpun masa yang diperlukan itu pendek, tetapi banyak orang yang ingkar untuk melakukannya kerana tidak menghayati ibadah tersebut, natijah daripada tidak ada latar belakang pembelajaran agama. Kewajipan solat sering dipandang remeh atau dianggap tidak ada nilai sensasi untuk diketengahkan kepada umum. Namun hakikatnya, ia terpaksa disampaikan ke pengetahuan semua kerana saya khuatir umat Islam akan menuju kehancuran apabila umatnya sudah seperti penganut agama lain yang sembahyang mengikut kehendak sendiri atau suka-suka sahaja," terang beliau. Kata Dr. Fadzilah lagi, kepincangan ini terpikul di bahu setiap individu Islam itu sendiri, bak kata pepatah Melayu, tepuk dada tanya hati. Di dalam al-Quran, banyak firman Allah yang memerintahkan kita mengerjakan solat, antaranya dalam surah al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud; "Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang yang rukuk." Ini menjelaskan kepada kita ahawa orang yang menunaikan solat sebenarnya telah menunaikan tanggungjawabnya dan dikasihi oleh Allah dan rasul-Nya kerana mengikut ajaran Islam. "Semua pihak kena peka terutamanya ibu bapa kerana tidak menerapkan ewajipan ini menjadi amalan harian di dalam diri anak-anak. Rasa kasihan untuk mengejutkan anak solat Subuh merupakan salah satu contoh kerugian besar dan cara yang salah dalam mempamerkan kasih sayang kepada anak. Sebenarnya di dalam solat manusia diajak untuk mengabdikan diri kepada Allah. Selain itu, solat merupakan benteng diri daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Orang yang melakukan solat juga mampu menjadi orang yang melaksanakan tanggungjawab kepada diri, keluarga, masyarakat dan agama," kata Fadzilah. Menurut beliau lagi, terdapat banyak sebab rapuhnya keimanan seseorang itu; kerana suasana kerja, pengaruh teman-teman, pengaruh luar yang tidak menggalakkan dan sebagainya. Namun, punca sebenar berlakunya demikian ialah kerana tidak ada rasa tanggungjawab atau minat untuk menunaikan sembahyang, kerana tidak memahami rahsia-rahsia keperluan sembahyang. Dr. Fadzilah mengakui kebenaran bahawa manusia lebih peka menumpukan perolehan yang bersifat material. "Allah swt menyuruh agar manusia menjadikan dunia ini laluan bagi kehidupan di akhirat, tetapi manusia sering mengeksploitasi hidup di dunia ini, seumpama hidup yang kekal, menyebabkan mereka lupa hidup di akhirat dan membelakangkan perintah-perintah-Nya," katanya lagi.

NASIHAT IMAM SHAFIE

Nasihat Imam Syafie Mengenai Empat Perkara

A. Empat perkara menyihatkan badan :
1. Makan daging
2. Memakai haruman
3. Kerap mandi
4. Berpakaian daripada kain kapas

B. Empat perkara melemahkan badan :
1. Banyak berkelamin (bersetubuh)
2. Selalu cemas
3. Banyak minum air ketika makan
4. Banyak makanan yang masam

C. Empat perkara menajamkan mata :
1. Duduk mengadap qiblat
2. Bercelak sebelum tidur
3. Memandang yang hijau
4. Berpakaian bersih

D. Empat perkara merosakkan mata :
1. Memandang najis
2. Melihat orang mati dibunuh
3. Melihat kemaluan
4. Membelakangi qiblat

E. Empat perkara menajamkan fikiran :
1. Tidak banyak berbual kosong
2. Rajin bersugi (gosok gigi)
3. Berbicara dengan orang soleh
4. Bergaul dengan golongan ulamak

F. Empat keadaan ketika tidur :
1. Tidur golongan Nabi – tidur terlentang sambil berfikir mengenai ketuhanan dan ciptaan-Nya

2. Tidur golongan orang-orang soleh dan ahli ibadah – tidur mengiring di sebelah kanan bagi memudahkan bangun malam (qiyamullail).
3. Tidur golongan raja yang haloba – tidur mengiring di sebelah kiri bagi mencernakan makanan yang banyak dimakan.
4. Tidur Syaitan – tidur menelungkup atau meniarap seperti tidurnya ahli neraka.

wallahu'alaam...

SEKS BEBAS : HUDUD ADALAH PENYELESAIANNYA


Harian Metro versi Internet (mymetro) melaporkan berita tentang seorang perempuan yang bernama M jothi (mungkin Hindu) dan anaknya telah dihidapati HIV ekoran seks bebas yang diamalkan oleh suaminya yang bernama Mohan.Menyedihkan lagi, berita itu melaporkan bahawa Jothi tidak dapat caruman KWSP milik Mohan, disebabkan caruman itu telah diberikan kepada abangnya[1].

Menurut Ketua Biro Aduan MCA, Datuk Michael Chong berkata;“penularan virus HIV semakin serius yang menjadi faktor keruntuhan rumah tangga di Malaysia kini”Menurutnya, “isteri yang dijangkiti HIV seolah-olah menerima hukuman mati tanpa melakukan sebarang kesalahan atau dosa.”“Empat wanita malang yang datang ke biro didapati pasrah dengan apa yang berlaku. Mereka sekadar meminta bantuan supaya anak yang masih hidup diberikan perhatian sewajarnya supaya tidak hidup melarat”“Apa yang menyedihkan, mereka disisih anggota keluarga kerana bimbang dijangkiti,”

Membaca berita ini, aku mula berfikir. Inilah bala yang Allah timpakan kepada rakyat Malaysia, apabila mereka sudah mula mengabaikan tugas mereka sebagai Khalifah Allah di atas muka bumi Allah SWT.Aku meyakini, kejadian seperti ini sebenarnya bukan sekadar berlaku dikalangan non Muslim sahaja, bahkan banyak berlaku juga kepada muslim.Penyelesaian ini tidak cukup sekadar memberi nasihat kepada para suami agar tidak melakukan hubungan seks bebas, tetapi perlunya kepada hukum yang terlaksana bagi mengatasi masalah ini.


HUDUD ADALAH PENYELESAIANNYA

Merujuk kepada Islam, didapati perkara zina merupakan satu dosa besar yang telah disediakan hukuman terhadap pelakunya.Firman Allah


;الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِ

دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

aksudnya;“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(Surah An-Nur : 2)Merujuk kepada ayat ini, dijelaskan kepada kita beberapa perkara penting, iaitu;Pertama :sengaja Allah mendahulukan kalimah “orang perempuan berzina” berbanding “lelaki yang berzina”, dikeranakan perempuan merupakan unsur utama penyebab berlakunya zina.jika merujuk kepada ilmu psikologi, didapati perempuan yang membuka aurat merupakan faktor utama dalam mendesak kehendak hawa nafsu lelaki menjadi buas, dengan itu akan berlakulah seks bebas.Dr Danial Zainal Abidin ada menukilkan satu tulisan dari buku yang bertajuk “Brain sex : the real Difference between men and women, yang mana dalam buku itu menjelaskan tentang perkataan mior dan david jessel, yang mengatakan bahawa secara dasarnya kaum wanita tidak terangsang apabila melihat gambar-gambar bogel. Malah wanita tidak terangsang semasa melihat kemaluan lelaki.Sebaliknya, kaum lelaki meminati gambar-gambar yang memaparkan kemaluan wanita kerana melalui gambar-gambar itu mereka mampu berkhayal melakukan perbuatan-perbuatan lucah. Bagi kaum lelaki, seks adalah pornografi yang mengiurkan, mereka hanya mementingkan tubuh, sedangkan kaum wanita mementingan hubungan[2].Dari kajian psikologi ini, dapat difahami secara jelas bahawa, Al-Quran amat mementingkan menutup aurat dikalangan orang perempuan, disebabkan mereka merupakan punca utama berlakunya ganguan seksual kepada kaum lelaki, yang dengan itulah penyebab membawa kepada berlakunya seks bebas atau sebagainya.Kedua;dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahawa hukuman yang hendaklah dikenakan kepada orang berzina adalah sebat sebanyak 100 kali.Ayat ini memfokuskan hukuman terhadap mereka yang tidak pernah merasai jimak yang sah. Ini dikuatkan dengan hadis;

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ
بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Maksudnya;“Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah jadikan mereka jalan. Orang bujang (yang berzina) dengan dara sebanyak 100 kali sebat dan ternafikan hak kewargadaerahan selama setahun. Orang yang sudah berkahwin (yang berzina) dengan orang sudah berkahwin, hendaklah di sebat seratus kali dan rejam[3]”Adapun mereka yang berzina itu adalah orang yang pernah merasai jimak yang sah, ketika itu, hukuman yang dikenakan kepadanya adalah rejam sampai mati.Hal ini dirujuk kepada firman Allah yang telah dinasakhkan bacaannya, tetapi hukumnya tetap digunakan lagi, iaitu;

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ

Maksudnya;“Orang telah merasai jimak yang sah, lelaki dan perempuan (apabila berzina), maka hendaklah direjam kedua-duanya[4]”Juga tindakan nabi SAW yang merejam Ma’iz bin Malik Al-Aslami dan seorang perempuan yang berasal dari kampung Ghamid yang telah berzina[5].

HIKMAT HUDUD TERHADAP PENZINA

Merujuk kepada hukuman yang islam sediakan, kadangkala ada sebilangan manusia itu berkata bahawa hukuman islam ini mengandungi unsur kezaliman.Sebenarnya, jika diperhatikan disebalik pensyariatan hukum Allah ini, ianya mengandungi maksud “زاجرة و رادعة”.“zajirah” bermaksud mencegah dari orang lain melakukan perbuatan zina. Dan “Radi’ah” bermaksud mencegah dari orang berzina mengulangi perbuatan zina. Ekoran dari itulah, Islam mewajibkan perlaksanaan itu dikhalayak ramai.Disamping itu juga, perlaksanaan rejam sampai mati terhadap orang yang sudah merasai jimak dilakukan terhadap penzina adalah kerana dengan zinanya perempuan tersebut akan mendatangkan unsur untuk merosakan sistem nasad manusia, iaitu dikemungkinankan bercampur antara benih suami dengan lelaki yang berzina, yang jika melahirkan anak, tidak diketahui anak itu adalah anak siapa.Juga, ianya ada unsur untuk menyelesaikan perasaan cemburu yang membawa kepada dendam kesumat apabila hukum ini dilaksanakan.Keadaan ini tidak berlaku kepada orang yang belum pernah merasai jimak yang sah, lantaran itulah, mereka hanya dikenakan hukuman sebat sebanyak 100 kali sebatan sahaja, sebagai untuk mencegah dari orang lain melakukan perbuatan zina, juga mencegah dari orang yang berzina dari mengulangi perbuatan zina itu.PENUTUPTindakan kerajaan Negeri Kelantan dibawah penguasaan PAS yang menguatkuasakan larangan terhadap rakyat dari berpakaian tidak senonoh, disamping melakukan tindakan yang boleh membawa kepada tarikan kaum lelaki terhadap kaum perempuan, merupakan tindakan yang wajib dicontohi oleh seluruh pemerintahan di malaysia dan di dunia.Jika ada dakwaan mengatakan, tindakan itu telah menyekat kebebasan, sewajibnya mereka fahami, penguatkuasaan tersebut adalah menyekat agar tidak berlakunya “kebebasan” kejadian-kejadian yang boleh merosakan sistem kehidupan manusia, seperti yang telah dilaporkan oleh MyMetro.Oleh yang demikian, sudah sampai masanya Islam menjadi agama yang terlaksana di Malaysia. Selagi Islam tidak dijadikan sebagai asas pemerintahan, maka yakinilah, selagi itu segala masalah-masalah seperti yang dilaporkan oleh MyMetro ini tidak akan selesai.“Sokong Islam, anda selamat”Al-Bakistani